جلو بازو دمبل چکشی

جلو بازو دمبل چکشی
جلو بازو دمبل چکشی
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : ماهیچه دوسر بازویی

سطح تمرین : مبتدی

1. در حالی که در هر یک از دست های خود یک دمبل گرفته اید ، راست بایستید ، آرنج خود را نزدیک بدن نگه دارید.

2. کف دست ها باید به سمت بدن باشند . این وضعیت شروع حرکت است .

3. در حالی که  بازوها را ثابت نگه داشته اید ، دست ها را از ناحیه آرنج بالا بیاورید و نفس خود را بیرون دهید . به بالا آوردن تا زمانی که عضلات جلوبازو کاملا منقبض شوند و دمبل ها در سطح شانه  قرار بگیرند ، ادامه دهید . کمی مکث کرده و عضلات جلوبازو را منقبض کنید . نکته : روی این که آرنج را ثابت نگه داشته و فقط ساعد حرکت داشته باشد تمرکز کنید .

4. پس از یک مکث کوتاه، در حالی که نفس تان را به داخل می برید، به آرامی دمبل ها را پایین آورده و به وضعیت شروع حرکت برگردانید .

5. حرکت را به تعداد توصیه شده انجام دهید .

سایر مدل های تمرینی این حرکت:

حالت های مختلف زیادی برای انجام این حرکت وجود دارد . به عنوان مثال ، این حرکت را می توانید به صورت نشسته روی میز با یا بدون پشتی انجام دهید و یا        می توانید آن را به صورت متناوب برای دست چپ و راست هم اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)