جلو بازو سیم کش ایستاده

جلو بازو سیم کش ایستاده
جلو بازو سیم کش ایستاده
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : ماهیچه دوسر بازویی

سطح تمرین : متوسط

1. در وسط دستگاه سیم کش ایستاده و با هر دست یکی از دسته ها را بگیرید. بازو ها را موازی با زمین قرار داده و کف دست ها به سمت خودتان باشد. این وضعیت شروع خواهد بود.

2. دسته ها را به سمت خود و تا نزدیکی گوش ها بکشید. همزمان با این کار ، عضلات جلو بازو را منقبض کرده و نفس تان را بیرون دهید. عضلات را یک ثانیه در حالت انقباض نگه دارید. دقت کنید که در طول حرکت باید بازوها ثابت بوده و تنها ساعدهای دست حرکت داشته باشد.

3. به آرامی به نقطه شروع برگردید.

4.حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: اگر فقط یک دستگاه سیم کش وجود دارد ، می توانید این حرکت را با یک دست انجام دهید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)