جلو بازو دمبل خوابیده

جلو بازو دمبل خوابیده
جلو بازو دمبل خوابیده
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : ماهیچه دوسر بازویی

سطح تمرین : مبتدی

1. یک جفت دمبل را در دست گرفته و روی میز شیب دار دراز بکشید. آرنج ها را نزدیک بدن نگه دارید. این وضعیت شروع است.

2. در حالی که بازو را ثابت نگه داشته اید ، نفس تان را بیرون داده و دست راست خود را بالا بیاورید. در هنگام بالا آوردن دمبل آن را بچرخانید تا کف دست رو به بالا  قرار بگیرد. بالا آوردن را تا جایی که عضله جلو بازو کاملا منقبض شده و دمبل در سطح شانه ها قرار بگیرد ، ادامه دهید. نکته: در این حرکت فقط ساعد ها باید حرکت کنند.

3. به داخل نفس کشیده و دمبل را به آرامی به وضعیت شروع برگردانید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)