جلو بازو چکشی روی میز شیب دار

جلو بازو چکشی روی میز شیب دار
جلو بازو چکشی روی میز شیب دار
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : ماهیچه دوسر بازویی

سطح تمرین : مبتدی

1. در حالی که یک دمبل را در هر یک از دست ها گرفته اید ، با پشت روی میز شیب دار قرار بگیرید. دمبل ها را در اطراف بدن نگه دارید.

2. در حالی که بازوها را صاف نگه داشته اید،  با خم کردن آرنج ها حرکت را آغاز کنید.

3. دمبل ها را تا نزدیک سینه بالا برده و مکث کنید. سپس به آرامی به نقطه شروع برگردید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)