جلو بازو (قسمت داخلی عضله) دمبل روی میز شیب دار

جلو بازو (قسمت داخلی عضله) دمبل روی میز شیب دار
جلو بازو (قسمت داخلی عضله) دمبل روی میز شیب دار
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : ماهیچه دوسر بازویی

سطح تمرین : مبتدی

1. یک جفت دمبل را در دست گرفته و روی یک میز شیب دار به پشت دراز بکشید.

2. دمبل ها را در اطراف بدن قرار دهید. کف دست ها باید رو به بیرون باشدو این وضعیت شروع خواهد بود.

3. همزمان که نفس تان را بیرون می دهید ، دمبل ها را به سمت بالا و بیرون بیاورید. دمبل ها را تا جایی که با عضلات کناری سرشانه در یک سطح قرار بگیرند بالا ببرید. نکته: در طول حرکت ساعد ها را در راستای عضلات کناری سرشانه نگه دارید.

4. پس از یک مکث کوتاه در بالاترین نقطه حرکت ، به داخل نفس کشیده و دمبل ها را به آرامی به نقطه شروع برگردانید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با کابل یا کش تمرینی هم اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)