جلو بازو سیم کش خوابیده

جلو بازو سیم کش خوابیده
جلو بازو سیم کش خوابیده
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : ماهیچه دوسر بازویی

سطح تمرین : متوسط

  1. قرقره های دستگاه سیم کش را روی پایین ترین مقدار تنظیم کرده و یک میله راست و یا خم را به آن متصل کنید . دست ها را به انداره عرض شانه باز کرده و میله را بگیرید . کف دست ها باید به سمت بالا باشد .
  2. به پشت و بر روی زیر انداز دراز بکشید و کف پاها را به دستگاه سیم کش بچسبانید. زانوها باید کاملا صاف باشند .
  3. دست ها باید کاملا کشیده و آرنج ها نزدیک بدن قرار گرفته باشند ، اندکی بازوهای خود را خم کند . این وضعیت شروع حرکت است .
  4. در حالی که بازوهای خود را  ثابت و آرنج ها را نزدیک بدن نگه داشته اید ، میله را  به سمت سینه خود بکشید . هنگام انجام این حرکت نفس تان را بیرون  داده و عضلات جلوبازو را منقبض کنید .
  5. پس از یک ثانیه انقباض عضلات در این وضعیت ، به آرامی دست ها را به وضعیت شروع حرکت بازگردانید.
  6. حرکت را به تعداد توصیه شده انجام دهید .

سایر مدل های تمرینی این حرکت:

می توانید این حرکت را با استفاده از کش ورزشی نیز انجام دهید .

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)