جلو بازو دمبل لاری تک دست

جلو بازو دمبل لاری تک دست
جلو بازو دمبل لاری تک دست
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : ماهیچه دوسر بازویی

سطح تمرین : مبتدی

1. یک دمبل را با دست راست گرفته و بازوی خود را روی میز لاری قرار دهید. دمبل ها باید در راستای شانه ها باشند. این وضعیت شروع خواهد بود.

2. همزمان که به داخل نفس می کشید ، دمبل را به آرامی و تا جایی که بازو کشیده شده و عضله جلو بازو کاملا منقبض شود  پایین بیاورید.

3. با بیرون دادن نفس تان ، با استفاده از عضله جلو بازو دمبل را تا ارتفاع شانه ها بالا ببرید. برای اطمینان از رسیدن به حداکثر انقباض در عضله ، انگشت کوچک خود را بالاتر از انگشت شست نگه دارید.

4. انقباض عضله را یک ثانیه حفظ کرده و حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

5. حرکت را برای دست چپ نیز تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با دستگاه سیم کش و با قرار گرفتن روی یک میز تخت هم اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)