جلو بازو سیم کش بالای سر

جلو بازو سیم کش بالای سر
جلو بازو سیم کش بالای سر
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : ماهیچه دوسر بازویی

سطح تمرین : متوسط

  1. برای شروع وزنه مناسب را در دو طرف دستگاه سیم کش انتخاب کنید . نکته : توجه داشته باشید که وزنه ها در دو طرف دستگاه به یک اندازه باشند .
  2.  ارتفاع قرقره های دستگاه را تنظیم کرده و مطمئن شوید که  قرقره ها بالای شانه های شما قرار گیرد .
  3. در وسط دستگاه بایستید و دسته های آن را دست بگیرید . دست ها باید کاملا کشیده شده و موازی زمین قرار گرفته باشند.  پاها باید به اندازه عرض شانه باز شوند . بدن شما نیز باید در راستای دسته های دستگاه قرار گفته باشد . این وضعیت شروع حرکت است .
  4. در حالی که نفس تان را بیرون می دهید ، عضلات جلو بازو خود را منقبض کنید  تا زمانی که ساعد ها با عضلات دوسر بازو تماس پیدا کنند .
  5. همزمان که به داخل نفس می کشید ، ساعد ها را به وضعیت اولیه بازگردانید . نکته : تمام بدن شما به غیر از ساعد ها باید ثابت باشد .
  6. حرکت را به تعداد توصیه شده انجام دهید .

سایر مدل های تمرینی این حرکت:

این حرکت را می توانید به صورت تک دست نیز انجام دهید .

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)