جلو بازو لاری

جلو بازو لاری
جلو بازو لاری
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : ماهیچه دوسر بازویی

سطح تمرین : مبتدی

  1. برای اجرای این تمرین به هالتر خمیده و میز لاری احتیاج دارید . هالتر را از قسمت داخلی آن گرفته و بلند کنید( برای بلند کردن هالتر از یک نفر بخواهید که به شما کمک کند و یا هالتر را از روی تکیه گاه بلند کنید) . کف دست ها باید رو به جلو باشد .
  2. بازوها و سینه خود را روی  میز لاری قرار دهید ، هالتر را با فاصله عرض شانه ها در دست بگیرید. این وضعیت شروع خواهد بود .
  3. در حالی که نفس تان را به داخل می دهید ، به آرامی هالتر را پایین آورده تا زمانی که بازو ها کاملا کشیده شوند .
  4. همزمان که به داخل نفس می کشید، با استفاده از عضلات جلوبازو وزنه را بالا آورده تا زمانی که عضلات دو سر بازو کاملا منقبض  شده و میله هالتر با شانه ها هم سطح شود . عضلات جلوبازو را کاملا منقبض کرده و یک ثانیه در این وضعیت بمانید .
  5. حرکت را به تعداد توصیه شده انجام دهید .

سایر مدل های تمرینی این حرکت:

می توانید این حرکت را با دستگاه سیم کش نیز انجام دهید . برای این کار میله خمیده را به قسمت پایینی دستگاه سیم کش متصل کرده و میز لاری را رو به روی دستگاه قرار دهید . همچنین می توانید فاصله دست ها را بیشتر کرده تا تمرکز فشار روی عضلات را تغییر دهید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)