جلو بازو دمبل چکشی روی میز لاری

جلو بازو دمبل چکشی روی میز لاری
جلو بازو دمبل چکشی روی میز لاری
عضله فرعی
ساعد
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : ماهیچه دوسر بازویی

سطح تمرین : مبتدی

1. یک جفت دمبل را در دست گرفته و بازو های خود را روی میز لاری قرار دهید. کف دست ها باید رو به روی هم قرار گرفته باشند.

2. همزمان که به داخل نفس می کشید ، دمبل ها را تا جایی که دست ها کشیده و عضلات جلو بازو کاملا منقبض شوند پایین ببرید.

3. به داخل نفس کشیده و با انقباض عضله دو سر بازو ، دمبل ها را تا ارتفاع شانه ها بالا بیاورید.

4. یک ثانیه در این وضعیت (انقباض کامل عضله) باقی مانده و حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت:

  • به منظور تمرکز بیشتر بر عضله ، می توانید این تمرین را به صورت تک دست هم انجام دهید.
  • همچنین می توانید این حرکت را با دستگاه سیم کش هم اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)