جلو بازو هالتر دست برعکس

جلو بازو هالتر دست برعکس
جلو بازو هالتر دست برعکس
عضله فرعی
ساعد
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : ماهیچه دوسر بازویی

سطح تمرین : مبتدی

1. صاف بایستید و هالتر را با فاصله ای به اندازه عرض شانه ها در دست بگیرید. آرنج ها را نزدیک بدن قرار داده و کف دست ها را رو به پایین نگه دارید. این وضعیت شروع خواهد بود.

2. در حالی که بازوها را ثابت نگه داشته اید ، نفس تان را بیرون داده و با انقباض عضله جلو بازو هالتر را بالا ببرید. به بالا آوردن تا جایی که هالتر با شانه ها در یک سطح قرار بگیرد ادامه دهید. وضعیت انقباض عضله را به مدت یک ثانیه حفظ کنید.

3. همزمان که به داخل نفس می کشید ، به آرامی هالتر را به نقطه شروع برگردانید.

4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با میله خمیده متصل به دستگاه سیم کش هم اجرا کنید. این مدل فشار خوبی را بر عضله دوسر بازو وارد خواهد کرد.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)