جلو بازو هالتر دست برعکس روی میز لاری

جلو بازو هالتر دست برعکس روی میز لاری
جلو بازو هالتر دست برعکس روی میز لاری
عضله فرعی
ساعد
وسیله تمرینی
هالتر خم

عضله اصلی : ماهیچه دوسر بازویی

سطح تمرین : متوسط

1. یک هالتر خمیده را گرفته و دست ها را به اندازه عرض شانه از هم فاصله دهید. کف دست ها باید رو به پایین قرار داشته باشد.

2. بازو ها را روی میز قرار داده و دست ها را بکشید. این وضعیت شروع خواهد بود.

3. همزمان با بیرون دادن نفس تان ، با منقبض کردن عضلات جلو بازو هالتر را تا ارتفاع شانه بالا بیاورید. انقباض عضله را یک ثانیه حفظ کنید.

4. همزمان که به داخل تنفس می کنید ، هالتر را به آرامی و  تا جایی که دست ها صاف شده و عضلات جلو بازو کاملا کشیده شوند، پایین بیاورید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت:

  • می توانید این حرکت را با هالتر خمیده ، دمبل و سیم کش هم اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)