جلو بازو سیم کش دست برعکس

جلو بازو سیم کش دست برعکس
جلو بازو سیم کش دست برعکس
عضله فرعی
ساعد
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : ماهیچه دوسر بازویی

سطح تمرین : مبتدی

1. صاف بایستید و میله متصل به قرقره پایینی دستگاه سیم کش را با فاصله ای به اندازه عرض شانه در دست بگیرید. آرنج  ها را نزدیک بدن نگه دارید. این وضعیت شروع خواهد یود.

2.  در حالی که بازو ها را ثابت نگه داشته اید ،  همزمان با بیرون دادن نفس تان ، با منقبض کردن عضلات جلو بازو، میله را تا ارتفاع شانه بالا بیاورید. مکث کرده و انقباض عضله را در این حالت به مدت  یک ثانیه حفظ کنید.

3. به داخل نفس کشیده و به آرامی میله را به نقطه شروع برگردانید.

4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با هالتر خمیده یا معمولی هم اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)