جلو بازو دمبل نشسته

جلو بازو دمبل نشسته
جلو بازو دمبل نشسته
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : ماهیچه دوسر بازویی

سطح تمرین : مبتدی

1. یک جفت دمبل را در دست گرفته و روی  میز قرار بنشینید. آرنج ها را نزدیک بدن نگه دارید.

2. کف دست ها را طوری بچرخانید که به سمت بدن قرار بگیرد. این وضعیت شروع خواهد بود.

3. در حالی که بازوها را ثابت نگه داشته اید ، دمبل ها را بلند کرده و پس به محض عبور از  ران ها ، مچ دست را بچرخانید تا در اوج حرکت  کف دست ها رو به جلو قرار داشته باشند. بالا آوردن را تا جایی که عضلات جلو بازو کاملا منقبض شوند و دمبل ها در ارتفاع شانه قرار گیرند ، ادامه دهید. یک ثانیه در این وضعیت مکث کنید.

4. همزمان که به داخل نفس می کشید ، مچ ها را چرخانده و به نقطه شروع حرکت برگردید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

 

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)