جلو بازو عنکبوتی

جلو بازو عنکبوتی
جلو بازو عنکبوتی
وسیله تمرینی
هالتر خم

عضله اصلی : ماهیچه دوسر بازویی

سطح تمرین : مبتدی

  1. برای شروع حرکت ابتدا لازم است که هالتر را روی نشیمن گاه میز لاری قرار دهید. مطمئن شوید که هالتر کاملا در وسط صندلی دستگاه قرار گرفته باشد .
  2. حال به قسمت جلویی میز لاری رفته (قسمتی که در حالت عادی بازوها روی آن قرار می گیرند) و بدن خود را با زاویه 45 درجه روی قسمت جلویی میز قرار دهید .
  3. مطمئن شوید که پاهای شما (مخصوصا انگشتان پا) به خوبی روی زمین قرار گرفته باشند و بازوهای خود را در قسمت داخلی میز قرار دهید .
  4. در حالی که کف دستها را رو به بالا گرفته اید، هالتر را بردارید . فاصله دست ها از هم باید به اندازه عرض شانه ها و یا مقداری کمتر باشد . این وضعیت شروع حرکت است .
  5. به آرامی هالتر را بالا آورده تا زمانی که ساعد ها و جلوبازو با هم تماس پیدا  کنند و همزمان نفس تان را بیرون دهید. در قسمت بالایی حرکت یک ثانیه مکث کرده و عضلات دو سر بازو را منقبض نمایید .
  6. به داخل نفس کشیده و  به آرامی هالتر را پایین آورده و به وضعیت شروع حرکت بازگردید .
  7. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید .

سایر مدل های تمرینی این حرکت:

برای انجام این حرکت می توانید از دمبل هم استفاده کنید . دقت کنید که باید دمبل را روی نشیمنگاه  میز لاری  قرار دهید .

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)