جلو بازو سیم کش ایستاده

جلو بازو سیم کش ایستاده
جلو بازو سیم کش ایستاده
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : ماهیچه دوسر بازویی

سطح تمرین : مبتدی

1. میله متصل به قرقره پایینی دستگاه سیم کش را در دست گرفته و صاف بایستید. دست ها را به اندازه عرض شانه از هم فاصله داده و آرنج ها را نزدیک بدن قرار دهید. کف دست ها باید رو به بالا باشد. این وضعیت شروع حرکت است.

2. در حالی که بازو ها را ثابت نگه داشته اید ، نفس تان را بیرون داده و با انقباض عضله جلو بازو میله را تا جایی که با شانه ها هم سطح شده و عضلات دوسر بازو کاملا منقبض شوند ، بالا بیاورید. یک ثانیه در این وضعیت باقی بمانید.

3. همزمان که به داخل نفس می کشید ، به آرامی به موقعیت شروع برگردید.

4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با میله خمیده یا دسته های تکی هم انجام دهید.

 

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)