جلو بازو دمبل ایستاده روی میز شیب دار

جلو بازو دمبل ایستاده روی میز شیب دار
جلو بازو دمبل ایستاده روی میز شیب دار
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : ماهیچه دوسر بازویی

سطح تمرین : مبتدی

1. پشت میز شیب دار بایستید (انگار که قرار است یار کمکی کسی باشید). یک دمبل را در دست گرفته و دست و بازو های خود را روی میز قرار دهید. کف دست ها باید رو به بالا باشد.

2. دست دیگر خود را روی لبه میز قرار دهید. سینه را به قیمت بالایی میز چسبانده و پاها را با فاصله زیاد از هم روی زمین قرار دهید. این وضعیت شروع حرکت است.

3. در حالی که بازو ها را ثابت نگه داشته اید ، نفس تان را بیرون داده و با انقباض عضله جلو بازو دمبل را تا جایی که با شانه ها در یک سطح قرار گیرد و عضلات دوسر بازو کاملا منقبض شوند ، بالا بیاورید. یک ثانیه در این وضعیت باقی بمانید.

4. همزمان که به داخل نفس می کشید ، به آرامی دمبل را به نقطه شروع برگردید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

6. برای دست مخالف نیز حرکت را تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با دستگاه سیم کش هم اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)