جلو بازو دمبل میز لاری با دو دست

جلو بازو دمبل میز لاری با دو دست
جلو بازو دمبل میز لاری با دو دست
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : ماهیچه دوسر بازویی

سطح تمرین : مبتدی

1. یک جفت دمبل را در دست گرفته و بازوهای خود را روی میز لاری قرار دهید. دمبل ها باید در راستای شانه ها باشند. این وضعیت شروع خواهد بود.

2. همزمان که به داخل نفس می کشید ، دمبل را به آرامی و تا جایی که بازوها کشیده شده و عضله جلو بازو کاملا منقبض شود  پایین بیاورید.

3. با بیرون دادن نفس تان ، با کمک گرفتن از عضله جلو بازو دمبل را تا ارتفاع شانه ها بالا ببرید.

4. انقباض عضله را یک ثانیه حفظ کرده و حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با دستگاه سیم کش ، هالتر معمولی و هالتر خمیده هم اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)