جلو بازو سیم کش نشسته

جلو بازو سیم کش نشسته
جلو بازو سیم کش نشسته
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : ساعد

سطح تمرین : مبتدی

1. برای شروع یک میز تخت را رو به روی دستگاه سیم کش قرار دهید. قرقره دستگاه را در پایین تنظیم کرده و میله صاف را به آن متصل کنید.

2. میله را با فاصله ای به اندازه عرض شانه گرفته و  در حالی که ساعد را روی ران ها ثابت نگه داشته اید ، دست ها را بالا بیاورید. این وضعیت شروع است.

3. با بیرون دادن نفس ، مچ ها را به سمت بالا برده و انقباض عضله را یک ثانیه حفظ کنید.

4. همزمان که به داخل تنفس می کنید ، مچ ها را پایین برده و به نقطه شروع برگردانید.

5. در تمام طول حرکت ساعد ها را ثابت نگه داشته و تنها مچ دو دست را حرکت دهید.

6. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت:

  • می توانید این حرکت را در حالی که روی زمین زانو زده اید و ساعد را روی یک میز تخت ثابت کرده اید هم اجرا کنید.
  • می توانید از دمبل و هالتر هم در این حرکت استفاده کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)