ساعد نشسته با دمبل روی میز

ساعد نشسته با دمبل روی میز
ساعد نشسته با دمبل روی میز
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : ساعد

سطح تمرین : مبتدی

1. برای شروع  یک جفت دمبل  را کنار یک میز تخت قرار دهید.

2. در مقابل میز ، روی زمین زانو بزنید.

3. در حالی که کف دست ها رو به بالاست ، دمبل ها را بگیرید. ساعدها باید روی میز ثابت بوده و مچ دست ها از لبه میز آویزان باشند.

4. همزمان که نفس تان را بیرون می دهید ، مچ ها را بالا بیاورید.

5. به آرامی و در حالی که به داخل نفس می کشید ، مچ ها پایین ببرید.

6. در طول مدت انجام حرکت ، ساعد ها را ثابت نگه داشته و فقط مچ دست را حرکت دهید.

7. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت:

 

  • این حرکت را می توانید بدون میز نیز انجام دهید. برای اینکار دو زانو روی زمین نشسته و از ران های خود به عنوان تکیه گاه ساعد ها استفاده کنید.
  • همچنین به جای دمبل می توانید از هالتر هم استفاده کنید.

 

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)