پشت ساعد نشسته دمبل روی زانو

پشت ساعد نشسته دمبل روی زانو
پشت ساعد نشسته دمبل روی زانو
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : ساعد

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)