ساعد نشسته با دمبل

ساعد نشسته با دمبل
ساعد نشسته با دمبل
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : ساعد

سطح تمرین : مبتدی

1. برای شروع یک جفت دمبل را در مقابل یک میز تخت ، روی زمین قرار دهید.

2. روی لبه میز نشسته و پاها را تقریبا به اندازه عرض شانه باز کنید. دقت کنید که در طول حرکت پاها را روی زمین ثابت نگه دارید.

3. با کمک دست ها ، دمبل ها را بلند کرده و روی ران های خود قرار دهید. کف دست ها باید رو به بالا قرار داشته و مچ دست باید از لبه ران ها آویزان باشد.

4. با بیرون دادن نفس ، مچ دست ها را بالا بیاورید.

5. در حالی که به داخل نفس می کشید ، مچ دست ها را پایین آورده و به وضعیت شروع برگردید. نکته: در تمام طول حرکت ، ساعد ها را ثابت نگه داشته و فقط مچ دست را حرکت دهید.

6. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

7. پس از اتمام ست ، دمبل را به آرامی روی زمین بگذارید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت:

  • می توانید این حرکت را با هالتر انجام دهید.
  • برای تفکیک بهتر عضله ساعد ، می توانید حرکت را به صورت تک دست نیز اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)