حمل دمبل

حمل دمبل
حمل دمبل
عضله فرعی
عضلات شکم
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : ساعد

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)