بالا کشیدن وزنه با قرقره

بالا کشیدن وزنه با قرقره
بالا کشیدن وزنه با قرقره
عضله فرعی
شانه ها
وسیله تمرینی
دیگر

عضله اصلی : ساعد

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)