شکم دستگاه

شکم دستگاه
شکم دستگاه
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : عضلات شکم

سطح تمرین : متوسط

1. یک وزنه سبک را انتخاب کرده و روی دستگاه شکم بنشینید. پاهای خود را زیر پد دستگاه قرار داده و دسته های بالایی را بگیرید. دست ها باید هنگام قرار گرفتن رو پد ، زاویه 90 درجه داشته باشند. این وضعیت شروع است.

2. همزمان که نفس تان را بیرون می دهید ، بالا تنه خود را خم کنید. نکته: این تمرین را به آرامی و کنترل شده اجرا کنید. بر روی انقباض عضلات شکم تمرکز کرده و از پاها کمک نگیرید.

3. پس از یک مکث کوتاه ،به داخل نفس کشیده و به نقطه شروع برگردید.

4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)