کرانچ با کابل

کرانچ با کابل
کرانچ با کابل
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : عضلات شکم

سطح تمرین : مبتدی

1. در مقابل یک دستگاه سیم کش زانو بزنید.

2. طناب متصل به قرقره بالایی دستگاه را گرفته و آن را کنار صورت خود قرار دهید.

3. باسن را کمی خم کرده و پشت خود را کاملا کشیده نگه دارید. این وضعیت شروع است.

4. باسن را در جای خود ثابت نگه دارید. با انقباض عضلات شکم ، کمر را خم کنید تا آرنج ها در کنار ران ها قرار بگیرند. نفس تان را بیرون داده و یک ثانیه در این وضعیت (انقباض کامل عضلات شکم) بمانید.

5. با نفس کشیدن به داخل به آرامی به موقعیت شروع برگردید. نکته: در طول حرکت تنش ثابت روی عضلات شکم را حفظ کنید.

6. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با دسته های تکی انجام داده و هربار بر قسمت متفاوتی از عضلات شکم تمرکز کنید.

 

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)