کرانچ معکوس روی میز شیب دار

کرانچ معکوس روی میز شیب دار
کرانچ معکوس روی میز شیب دار
وسیله تمرینی
بدن

عضله اصلی : عضلات شکم

سطح تمرین : مبتدی

1. روی میز شیب دار دراز کشیده و با هر دو دست قسمت بالایی میز را بگیرید. مطمئن شوید که از روی میز سر نخواهید خورد.

2. پاها را به هم چسبانده و با انقباض عضلات شکم آنها را موازی با زمین نگه دارید.  نکته: پاها باید کاملا کشیده شده و زانوها اندکی خم شوند. این وضعیت شروع حرکت است.

3. در حالی که نفس تان را بیرون می دهید ، لگن را به عقب چرخانده ، باسن خود را از رو نیمکت بلند کرده و پاها را به داخل شکم ببرید. در پایان این حرکت زانو ها باید در نزدیکی سینه قرار بگیرند.

4. کمی مکث کرده و پاها را به نقطه شروع برگردانید.

5.حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را رو یک سطح صاف و یا در حالت حرفه ای تر ، آن را با وزنه ای بین مچ پاها اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)