پشت سرشانه با هالتر

پشت سرشانه با هالتر
پشت سرشانه با هالتر
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : مبتدی

1.صاف بایستید و میله هالتر را در حالی که کف دست ها به سمت بدن قرار دارد و فاصله دست ها بیشتر از عرض شانه است ، بگیرید.

2. زانو ها را خم کرده و کمی رو به جلو خم شوید تا بالا تنه با زمین موازی شود. دست ها را به حالت آویزان در دو طرف بدن قرار دهید. آرنج ها را دور از بدن قرار دهید.

نکته: دست ها و بالا تنه باهم باید حرف T را بسازند. حالا شما آماده شروع حرکت هستید.

3. همینطور که بازوها را عمود بر بالا تنه نگه داشته اید ، با انقباض عضلات پشتی سرشانه هالتر را به سمت بالای سینه بلند کنید و نفس تان را بیرون دهید.

نکته: اگر حرکت را درست انجام داده باشید ، مانند این است که پرس تخت را برعکس اجرا کرده اید. از  جلوبازو ها برای بلند کردن وزنه استفاده نکنید. تمرکز باید روی قسمت پشتی عضلات سرشانه باشد. دست ها فقط به عنوان قلاب عمل می کنند.

4. به آرامی و در حالی که به داخل نفس می کشید ، به وضعیت شروع برگردید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با دستگاه اسمیت یا تی بار نیز انجام دهید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)