زیر شکم خوابیده روی میز

زیر شکم خوابیده روی میز
زیر شکم خوابیده روی میز
وسیله تمرینی
بدن

عضله اصلی : عضلات شکم

سطح تمرین : مبتدی

1. با پشت روی میز تخت دراز کشیده و پاها را در مقابل خود بکشید.

2. با دست هایتان لبه های کناری میز تخت را بگیرید (یا آنها را روی زمین و در اطراف زیرانداز بگذارید.) و یا دست ها را زیر باسن قرار دهید. این وضعیت شروع است.

3. در حالی که پاها را صاف نگه داشته اید ، با اندکی خمیدگی در ناحیه زانو ، پاها را تا جایی که با زمین زاویه 90 درجه پیدا کنند ، بالا بیاورید. حین انجام این بخش ، نفس تان را بیرون دهید. این وضعیت را یک ثانیه حفظ کنید.

4. به داخل نفس کشیده و به آرامی پاها را به وضعیت شروع برگردید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: افراد حرفه ای تر می توانند این حرکت را با یک دمبل بین پاها انجام دهند. همچنین می توانید این تمرین را روی زمین هم اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)