دراز نشست قورباغه ای

دراز نشست قورباغه ای
دراز نشست قورباغه ای
وسیله تمرینی
بدن

عضله اصلی : عضلات شکم

سطح تمرین : متوسط

1. روی یک زیر انداز یا میز تخت دراز بکشید و پاها را در مقابل خود بکشید.

2. کف پاها را به هم چسبانده ، زانوها را خم کرده و بخش بیرونی ران های خود را روی زمین قرار دهید (یا تا جایی که می توانید آن را نزدیک زمین نگه دارید).

نکته: در این وضعیت پاها باید به شکل الماس (لوزی شکل) باشند.

3. دست ها را روی سینه و شانه مخالف قرار دهید. این وضعیت شروع خواهد بود.

4. در حالی که نفس تان را بیرون می دهید ، بالا تنه را بالا کشیده و ناحیه کمر را روی زمین نگه دارید.در نقطه بالایی حرکت کمی مکث کنید.

5. به داخل نفس کشیده و به آرامی به موقعیت شروع برگردید.

6. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

 

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)