پهلو آویزان از بارفیکس

پهلو آویزان از بارفیکس
پهلو آویزان از بارفیکس
وسیله تمرینی
بدن

عضله اصلی : عضلات شکم

سطح تمرین : حرفه ای

1. در حالی که زانو ها در کنار هم قرار دارند و بالاتنه صاف است،  میله بارفیکس را گرفته و از آن آویزان شوید. این وضعیت شروع است.

2. حرکت را با خم کردن زانوها و باسن و بالا کشیدن پاها شروع کنید. پاها را به یکی از طرف های بدن بالا بکشید. از هرگونه تاب خوردن اجتناب کرده و حرکت را با کنترل کامل انجام دهید.

3. به وضعیت شروع برگشته و سپس حرکت را برای سمت دیگر بدن انجام دهید. به این تناوب ادامه دهید تا یک ست به پایان برسد.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)