زیر شکم پارالل

زیر شکم پارالل
زیر شکم پارالل
وسیله تمرینی
دیگر

عضله اصلی : عضلات شکم

سطح تمرین : مبتدی

1. روی دستگاه پارالل قرار گرفته و ساعد ها را روی تکیه گاه قرار دهید. پس از گرفتن دسته ها ، دست های شما باید زاویه 90 درجه داشته باشند.

2. بالاتنه باید ثابت و قسمت پشتی کمر باید به پد دستگاه چسبیده باشد. پاها را نیز کشیده و به سمت زمین نگه دارید. این وضعت شروع است.

3. همینطور که نفس خود را بیرون می دهید ، پاها را بلند کرده و همچنان آنها را کشیده نگه دارید. به بالا آوردن پاها تا جایی که تقریبا با زمین موازی شوند ادامه دهید. سپس یک ثانیه در این وضعیت مانده و انقباض را حفظ کنید. نکته: از هیچ گونه حرکت تکانه ای برای بالا آوردن پاها استفاده نکنید.

4. به داخل نفس کشیده و به آرامی به نقطه شروع برگردید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: افراد حرفه ای تر می توانند در نقطه بالایی حرکت با چرخاندن لگن ، فشار وارد بر عضلات زیرشکم را افزایش دهند. همچنین می توانید برای افزایش دشواری این تمرین ، پاها را در بالا کاملا صاف کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)