کرانچ پهلو با سیم کش

کرانچ  پهلو با سیم کش
کرانچ  پهلو با سیم کش
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : عضلات شکم

سطح تمرین : متوسط

1. طناب را به قرقره بالایی دستگاه سیم کش متصل کرده و زیرانداز را در مقابل خود روی زمین قرار دهید.

2. زانو زده و طناب را با هر دو دست بگیرید. طناب را پشت سر خود نگه داشته ، به گونه ای که دست ها کنار گوش قرار گرفته باشند. این وضعیت شروع است.

3. دست ها را ثابت در جای خود نگه دارید. در حالی که ستون فقرات را خم می کنید ، طناب را به پایین کشیده و همزمان آرنج خود به سمت پای مخالف بچرخانید.

4. کمی مکث کرده و سپس به وضعیت شروع حرکت برگردید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)