دراز و نشست با وزنه

دراز و نشست با وزنه
دراز و نشست با وزنه
عضله فرعی
قفسه سینه
وسیله تمرینی
دیگر

عضله اصلی : عضلات شکم

سطح تمرین : مبتدی

1. پاها را زیر یک جفت دمبل ثابت کرده و روی زمین دراز بکشید. زانوها باید خم شوند. با هر دو دست یک وزنه را گرفته و نزدیک سینه نگه داریدو این وضعیت شروع است.

2. با خم کردن باسن و ستون فقرات ، بالاتنه را از زمین بلند کنید.

3. همینطور که به سمت بالا حرکت می کنید ، وزنه را به بالا پرس کرده ، به گونه ای که در اوج حرکت وزنه بالای سر قرار داشته باشد.

4. در حین برگشت به وضعیت شروع ، وزنه را به نزدیک سینه برگردانید. دقت کنید که کامل به پایین نرفته وبدن را کمی از  زمین فاصله دهید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)