آویزان نگه داشتن زانو با یار کمکی

آویزان نگه داشتن زانو با یار کمکی
آویزان نگه داشتن زانو با یار کمکی
وسیله تمرینی
بدن

عضله اصلی : عضلات شکم

سطح تمرین : متوسط

1. از میله بارفیکس آویزان شوید. دست ها را کشیده و پاها را کنار هم نگه داشته و  زانو ها را کمی خم کنید. این وضعیت شروع است.

2. بدون اینکه بدن خود را تاب دهید ، عضله زیرشکم خود را منقبض کرده و زانوها را تا جایی که ران ها موازی با زمین قرار گیرند ، بالا بیاورید.

3. یار کمکی باید با قرار دادن دست خود بالای زانوها و فشار دادن پاها به پایین ، از بالا آمدن پاهای شما جلوگیری کند.

4. با انقباض عضلات شکم ، در برابر پایین رفتن پاها مقاومت کنید. یار کمکی می تواند با قرار دادن دست دیگرش در پشت کمر شما ، از ثابت بودن بالاتنه مطمئن شود.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)