دراز و نشست پرسی

دراز و نشست پرسی
دراز و نشست پرسی
عضله فرعی
قفسه سینه
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : عضلات شکم

سطح تمرین : حرفه ای

1. برای شروع ، روی میز دراز کشیده و هالتر را روی سینه نگه دارید. پاها را در انتهای دستگاه ثابت کنید. این وضعیت شروع حرکت است.

2. همزمان که به داخل نفس می کشید ، عضلات شکم و پهلو ی خود را منقبض کرده و در حالی که بالا تنه را بالا می آورید ، هالتر را بالای سر پرس کنید. نکته: هالتر را با کمک دست ها به سمت بالا و بیرون ببرید و همچنان تمرکز را روی عضلات شکم حفظ کنید.

3. در حالی که به نقطه شروع حرکت بر می گردید ، هالتر به روی سینه برگردانید. هنگام برگشت به وضعیت شروع ، به داخل نفس بکشید.

4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

هشدار: بهتر است برای گرفتن هالتر از یک نفر کمک بگیرید. به علاوه در ابتدا از هالتر خالی برای این حرکت استفاده کرده و از حرکات تند و سریع پرهیز کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: در شروع از میز تخت و پس از کمی پیشرفت در این حرکت از میز شیب دار استفاده کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)