چرخش به پهلو نشسته با هالتر

چرخش به پهلو نشسته با هالتر
چرخش به پهلو نشسته با هالتر
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : عضلات شکم

سطح تمرین : مبتدی

1. برای شروع ، روی لبه یک میز تخت نشسته و هالتر را روی ران های خود قرار دهید. پاها را به اندازه عرض شانه از هم فاصله دهید.

2. هالتر را در حالی که کف دست ها رو به پایین است بگیرید. فاصله دستها باید بیشتر از عرض شانه ها باشد. هالتر تا جایی که دست ها کاملا صاف شوند بالا ببرید.

3. هالتر از پشت سر و تا جایی که روی پایه گردن قرار گیرد پایین بیاورید. این وضعیت شروع است.

4. در حالی که سر و پاها را ثابت نگه داشته اید ، کمر خود را به اطراف بچرخانید تا انقباض را در عضلات پهلو احساس کنید. تنها تا جایی که به کمر تان فشار نیاید بچرخید. رفتن فراتر از این حد ، ممکن است منجر به آسیب دیدگی شود. نکته: به آرامی و کنترل شده حرکات را اجرا کنید.

5. هنگامی که به اطراف می چرخید نفس تان را بیرون داده و در هنگام برگشت به نقطه شروع ، نفس خود را به داخل دهید.

6. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)