زیر شکم نشسته

زیر شکم نشسته
زیر شکم نشسته
وسیله تمرینی
بدن

عضله اصلی : عضلات شکم

سطح تمرین : مبتدی

1. روی یک میز تخت نشسته و پاها را در مقابل خود بکشید ، به گونه ای که تقریبا موازی با زمین قرار گیرند. با دست لبه های کناری میز را نگه دارید. بالاتنه باید کمی به عقب خم شده و با نیمکت زاویه 45 درجه داشته باشد. این وضعیت شروع است.

2. همزمان که بالاتنه را به سمت پاها نزدیک می کنید ، زانو ها را به داخل خم کنید. در هنگام اجرای این بخش، نفس تان را بیرون دهید.

3. یک ثانیه مکث کرده و همزمان که به داخل نفس می کشید ، به نقطه شروع برگردید.

4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را به صورت نشسته روی زمین و درحالی که دست ها را در اطراف بدن قرار داده اید هم اجرا کنید. همچنین پس از کمی پیشرفت در این تمرین ، می توانید این حرکت را با قرار دادن یک دمبل بین پاها نیز انجام دهید. مراقب باشید که در صورت اضافه کردن وزنه های سنگین به این حرکت ممکن است دچار فتق شوید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)