قدم زدن پیشخدمت

قدم زدن پیشخدمت
قدم زدن پیشخدمت
عضله فرعی
شانه ها
وسیله تمرینی
دیگر

عضله اصلی : عضلات شکم

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)