کرانچ با صفحه وزنه

کرانچ با صفحه وزنه
کرانچ با صفحه وزنه
وسیله تمرینی
توپ طبی

عضله اصلی : عضلات شکم

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)