کرانچ چمدانی با وزنه (توپ)

کرانچ چمدانی با وزنه (توپ)
کرانچ چمدانی با وزنه (توپ)
وسیله تمرینی
توپ طبی

عضله اصلی : عضلات شکم

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)