کشش شانه با طناب

کشش شانه با طناب
کشش شانه با طناب
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : مبتدی

1. در کنار دستگاه سیم کش بیاستید.

2. طناب را به قرقره وصل کرده و بگیرید. دست های تان باید کشیده و موازی با زمین قرار داشته باشند و آرنج ها هم رو به بیرون.

3. پشت خود را صاف نگه داشته، باسن را به عقب برده و زانوها را اندکی خم کنید. این وضعیت شروع حرکت است.

4. همین طور که آرنج هایتان را بالا و بیرون نگه داشته اید ، طناب را به سمت قسمت بالایی سینه و زیر گردن بکشید. حرکت را تا جایی که آرنج ها اندکی از بالا تنه رد شوند ادامه دهید.

نکته: در طول اجرای حرکت دست ها را عمود بر بالاتنه و موازی با زمین نگه دارید.

5. همزمان که عمل دم را انجام می دهید، به وضعیت شروع برگردید. دست ها و شانه ها کشیده و رو به جلو باشند.

6. به تعداد توصیه شده حرکت را تکرار کنید.

 

سایر مدل های تمرینی: می توانید این حرکت را با طناب و دمبل نیز اجرا کنید.

 

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)