اسکوات با دمبل

اسکوات با دمبل
اسکوات با دمبل
عضله فرعی
عضله دوقلو
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : چهارسر ران

سطح تمرین : مبتدی

1. صاف ایستاده و یک جفت دمبل را در دست بگیرید. کف دست ها باید رو به بدن قرار داشته باشد.

2. پاها را کمتر از عرض شانه از هم فاصله داده و پنجه های پا را رو به بیرون نگه دارید. پشت خود را صاف نگه داشته و در طول مدت اجرای حرکت مستقیم رو به جلو نگاه کنید. نگاه کردن به پایین موجب برهم خوردن تعادل شما خواهد شد. این وضعیت شروع است.

3. همینطور که پشت خود را صاف و سر را بالا نگه داشته اید. با خم کردن زانو ها بالاتنه را تا جایی که ران ها با زمین موازی شوند پایین بیاورید. نکته: اگر حرکت را به فرم صحیح آن انجام دهید، قسمت جلویی زانو ها با پنجه ها در یک راستا قرار خواهد گرفت. اگر زانوها جلوتر از پنجه پا قرار گیرد، در این صورت از فرم صحیح حرکت خارج شده اید و فشار غیرضروری بر زانو ها وارد خواهید کرد.

4. همزمان با بیرون دادن نفس ، با فشار پاشنه روی زمین بالاتنه را بالا برده و زانو ها را مجددا صاف کنید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

هشدار: در انتخاب وزنه مناسب دقت کنید. اسکوات تمرین بی خطری است اما اگر به شکل صحیح انجام شود. می توانید از کمربند هم در این تمرین استفاده کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: به منظور تمرکز بر بخش های مختلف عضله ، می توانید این حرکت را با فاصله های متفاوت پا اجرا کنید. همچنین می توانید از هالتر استفاده کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)