الپتیکال

الپتیکال
الپتیکال
عضله فرعی
عضله دوقلو
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : چهارسر ران

سطح تمرین : متوسط

1. برای شروع ، روی دستگاه الپتیکال قرار گرفته و گزینه مناسب را از فهرست دستگاه انتخاب کنید. اغلب دستگاه های الپتیکال دارای تنظیمات دستی هستند با این حال شما می توانید یک برنامه پیش فرض را برای دویدن انتخاب کنید. شما می توانید با وارد کردن سن و وزن خود برای محاسبه ی میزان کالری سوزانده شده استفاده کنید.

2. می توانید از دسته های دستگاه ، به منظور محاسبه ضربان قلب استفاده کنید.

 

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)