کلین زیر زانو

کلین زیر زانو
کلین زیر زانو
عضله فرعی
عضله دوقلو
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : چهارسر ران

سطح تمرین : متوسط

1.  دست ها را به اندازه عرض شانه باز کرده و کف دست ها را رو به داخل قرار دهید. هالتر را کمی پایین تر از زانو ها گرفته و پشت خود را صاف نگه دارید.

2. با وارد کردن فشار بر عضلات و صاف کردن ران ها ، زانوها و مچ پا، هالتر را بالا ببرید. همزمان شانه ها را به بالا و نزدیک گوش های خود ببرید.

3. بعد از اینکه به طور کامل ایستادید ، با انقباض شانه و خم کردن دست ها ، هالتر را به روی شانه های خود بکشید. سپس به شکل اسکوات از جلو پایین بروید.

4. با فشار پاشنه پا روی زمین و صاف نگه داشتن بالاتنه به وضعیت ایستاده برگردید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)