دیپ اسکوات

دیپ اسکوات
دیپ اسکوات
عضله فرعی
عضلات شکم
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : چهارسر ران

سطح تمرین : متوسط

1. برای شروع هالتر را روی شانه ها و تقریبا در تماس گلو نگه دارید. پاها باید کاملا در راستا و زیر باسن (لگن) قرار گرفته باشند. پنجه های پا را تا جایی که احساس راحتی کنید ، رو به بیرون متمایل کنید.

2. بالاتنه را صاف نگه دارید. با خم کردن زانو ها و بدون این که باسن را به عقب ببرید ، پایین بروید. پایین رفتن را به طور ناگهانی و با شدت انجام ندهید. سپس با فشار پاها بر زمین به نقطه شروع بازگردید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)