پرس کوبایی

پرس کوبایی
پرس کوبایی
عضله فرعی
ماهیچه ذوزنقه‌ای
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : متوسط

1. ایستاده و یک جفت دمبل را در دست بگیرید. دست ها رو بلند کنید به طوری که بازوها در حالت موازی با زمین قرار گیرند.این وضعیت شروع حرکت است.

2. برای آغاز حرکت، شانه ها را بچرخانید تا دست ها در جهتی 180 درجه مخالف با وضعیت اولیه قرار گیرند.سپس بازو ها را طوری بچرخانید که مچ ها دقیقا در مقابل آرنج ها قرار گرفته و ساعد ها نیز عمود با زمین قرار داشته باشند.

3. با صاف کردن آرنج ، دمبل ها را پرس کرده و دست ها را در بالای سر بکشید.

4. با معکوس کردن مراحل به وضعیت شروع حرکت برگردید.

5. به تعداد دفعات توصیه شده حرکت را تکرار کنید.

 

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید از هالتر نیز برای انجام این حرکت استفاده کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)