جلو پا با دستگاه

جلو پا با دستگاه
جلو پا با دستگاه
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : چهارسر ران

سطح تمرین : مبتدی

1. وزنه مناسب را انتخاب کرده و روی دستگاه بنشینید. پاها را زیر پد دستگاه قرار داده (پنجه پا رو به جلو باشد) و دسته ها را در دست بگیرید. این وضعیت شروع است.

نکته: پد دستگاه باید تقریبا بالای مچ پا قرار گیرد. همچنین ، مطمئن شوید که زاویه بین ران ها و ساق پا 90 درجه باشد. اگر این زاویه کمتر از 90 درجه باشد، در این صورت فشار غیر ضروری بر مفصل زانو وارد خواهد شد.

2. همزمان که نفس خود را بیرون می دهید ، با انقباض عضلات چهار سر ران ، پاها را تا آخر بالا برده و یک ثانیه مکث کنید. بقیه قسمت های بدن را ثابت نگه دارید.

3. به داخل نفس کشیده و به آرامی پاها را به نقطه شروع برگردانید.

4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید به منظور تمرکز بر قسمت خاصی از عضله چها سر ران ، پاها را در وضعیت متفاوتی قرار دهید. همچنین می توانید این حرکت را به صورت تک و جداگانه برای هر پا انجام دهید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)