اسکوات المپیک

اسکوات المپیک
اسکوات المپیک
عضله فرعی
عضله دوقلو
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : چهارسر ران

سطح تمرین : متوسط

1. هالتر را روی عضلات کول قرار دهید. سینه را بالا نگه داشته و سر را رو به جلو نگه دارید. پاها را به اندازه پهنای لگن باز کرده و پنجه ها را رو به بیرون قرار دهید.

2. با خم کردن زانو ها به پایین بروید. تا جایی که امکان دارد از عقب بردن باسن خودداری کنید. زانو ها را کمی به رو به جلو و در راستای پاها نگه دارید. تا جایی که امکان دارد بالاتنه را صاف نگه داشته باشید. وزن خود را روی قسمت جلویی پاشنه پا نگه دارید.

3. هنگامی که ران ها با ساق پا تماس پیدا کرد ، جهت حرکت را عوض کرده و به بالا حرکت کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)