دوچرخه

دوچرخه
دوچرخه
عضله فرعی
عضله دوقلو
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : چهارسر ران

سطح تمرین : مبتدی

1. برای شروع ، روی دستگاه دوچرخه قرار گرفته و صندلی آن را متناسب با قد خود تنظیم کنید.

2. گزینه مناسب را از فهرست دستگاه انتخاب کنید. می توانید از تنظیمات دستی یا  برنامه پیش فرض خود دستگاه استفاده کنید. شما می توانید با وارد کردن سن و وزن خود  میزان کالری سوزانده شده حین تمرین را محاسبه کنید.  می توانید از دسته های دستگاه ، به منظور محاسبه ضربان قلب وتنظیم شدت تمرین استفاده کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)